Nezaradené
By november 2019 apríl 2020 No Comments

Búracie a stavebné práce

Búracie a asanačné práce sa zrealizovali pod dohľadom stavebného tímu a všetky boli vykonané v plánovanom časovom harmonograme.