Nezaradené
By júl 2022 november 2022 No Comments

Kolaudácia bytov a nebytových priestorov je ukončená

Získaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia z júla tohto roka, sa projekt LIPÁR dostal do svojej finálnej fázy. Správcovi budovy, spoločnosti Qualita správa bytov, s.r.o., bola zverená starostlivosť o spoločné priestory bytového domu a ich údržbu. Všetky bytové priestory boli odovzdané svojim vlastníkom, ktorým želáme príjemné bývanie.