Nezaradené
By január 2021 február 2021 No Comments

Priebeh stavebných prác

Zabezpečenie stavebnej jamy v koordinácií s výkopovými prácami máme aj napriek obmedzeniam úspešne za sebou.