Nezaradené
By marec 2021 No Comments

Výstavba bytového domu LIPÁR plynulo napreduje

Harmonogram prác a výstavba bytového domu LIPÁR dynamicky napreduje.

I napriek zimnému počasiu, na stavbe nepretržite pracuje tím 20 profesionálov, ktorí v týchto dňoch ukončili práce na zhutnení štrkového lôžka po vykonaní staticko-dynamických skúšok podložia, realizáciu podkladových betónov a viazanie výstuže základovej dosky pre stabilné základy domu.