Nezaradené
By apríl 2021 máj 2021 No Comments

Výstavba hrubej stavby LIPÁR v plánovanom časovom harmonograme, bez meškania

Vďaka plynulým stavebným prácam bola ukončená výstavba prvého podzemného podlažia bytového domu LIPÁR, kde aktuálne prebiehajú práce na murovaní technických miestností a kobiek.

V týchto dńoch sa na stavbe realizujú práce na výstuži stropov prvého nadzemného podlažia a dokončuje sa vylievanie stien, ktoré budú vo finálnej podobe dotvárať nebytové priestory určené pre maloobchod a služby. Murárske práce následne plynule naviažu na vyššie podlažia. I napriek mnohým pandemickým optareniam a obmedzeniam, výstavba hrubej stavby napreduje a všetky stavebné práce sa realizujú podľa plánovaného harmonogramu, bez meškania.