Nezaradené
By december 2019 apríl 2020 No Comments

Archeologický prieskum

Archeologický prieskum. Historické exponáty boli venované Múzeu v Pezinku

 

Krajský pamiatkový úrad v decembri 2019 otvoril vo východnej časti stavebnej jamy tri architektonické sondy, ktoré zdokumentovali interiérový priestor historickej časti steny, studňu a vstup do pivničného priestoru.

Zásyp malej pivničky odkryl keramické črepy a niekoľko zaujímavých drobných predmetov, napr. bielu a tehlovočervenú keramickú fajku z 18. storočia, medený denár Márie Terézie z roku 1763, náprstok či pracky z opaska a plechového kovania s otvormi po nitoch. V pôvodnej budove sa našiel ručne písaný denník s menom „Šaňo Lipár“. Všetky historické exponáty boli venované Múzeu v Pezinku, kde sú vystavené.