Nezaradené
By október 2021 No Comments

Fasáda átria z tehál je už dokončená.

Montáž technológií kotlov, výťahu a realizácia cestnej komunikácie v procese.

Výstavba bytového domu napreduje a zábery zobrazujú izolatérske práce na streche domu pred realizáciou iskrovej skúšky tesnosti strešného plášťa. Po dokončení rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácií v bytoch budú prebiehať práce na finalizácii omietok a pokládke podlahového kúrenia. Zvislé a vodorovné rozvody hlavných trás médií v šachtách a garážach sú finálne dokončené. Technické miestnosti sú stavebne pripravené na montáž technológie kotlov a výťahu v priebehu tohto mesiaca a novembra. V tomto termíne začnú práce na realizácii cestnej komunikácie, konkrétne vjazd pripojovacieho pruhu do garáže a dokončenie hlavnej fasády. Fasáda v átriu z pôvodných tehál je dokončená a vytvára príjemné miesto, z ktorého sa po osadení stromu lipy budú môcť tešiť všetci obyvatelia domu LIPÁR.