Nezaradené
By február 2021 No Comments

Ukončenie archeologického výskumu

Malokarpatské múzeum v Pezinku potvrdilo začiatkom februára ukončenie archeologického výskumu na stavbe LIPÁR.

Archeologický výskum trval od novembra 2019

Pri výskume bolo nájdených  mnoho  historických  artefaktov, z ktorých spomenieme napríklad medený 4 – grajciar z roku 1861 z obdobia vlády cisára Františka Jozefa I., opracované drevá, ktoré tvorili dno kamennej studne či keramické črepy i fajka z 18. storočia.

Historické nálezy sú pre verejnosť vystavené v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, ktorému by sme chceli vyjadriť poďakovanie za spoluprácu a popis nájdených artefaktov.